Mobirise

High Performance Coaching

High Performance Coachingin (HPC) tavoitteena on vision, tavoitteiden ja tehtävän selkeyttämiinen sekä saada oman, harjoitusryhmän tai organisaation olemassa oleva potentiaali käyttöön. Tämän lisäksi High Performance Coaching pureutuu prosesseihin ja ominaisuuksiin, jotka mahdollistavat jatkuvan kehittymisen ja omien kynnysten ylittämisen. Tämä on ratkaisevaa, kun pyritään rohkeiden ja ainutlaatuiisten tavoitteiden kautta rikkomaan omia rajoja tai menestymään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Kenelle

Huippusuoritukseen pyrkiville

✔ Urheilun ja kulttuuriin parissa toimijoille
✔ Yritysjohdolle
✔ Organisaatioiden johdolle
✔ Tiimeille ja harjoitusryhmille
✔ Huippusuoritusten tekijöille
✔ Asiantuntijoille
✔ Avainhenkilöille
✔ Tukiryhmille

High Performance Coaching edellyttää hyvää asennetta, määrätietoista toimintaa, sitoutumista ja todellista halua saavuttaa rohkeitakin tavoitteita..

Mihin

Toimintaan, joka tähtää huippusuoritukseen

✔ Huippusuoritukseen ja -tulokseen tähtääminen
✔ Yksilön ja ryhmän toiminnan tehostaminen
✔ Ryhmän ja tiimin motivointi
✔ Motivaatioilmaston kehittäminen
✔ Tiimityön kehittäminen
✔ Muutosprojektien hallinta
✔ Strategiaprosessin coaching

✔ Mentorointi ja coaching huippu-urheilussa: valmennuksen kaikilla osa-alueilla useissa eri lajeissa

Lisää motivoinnista
Lisää tiimityöstä

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Huippusuorituksen rakentaminen vaatii aina tukea ja osaamista

✔ Selkeyttää strategisia valintoja ja tavoitteita
✔ Varmistaa progressiivisen kehittymisen
✔ Tuo rohkeutta päätöksiin
✔ Parantaa arvostusta
✔ Edistää merkityksellisyyttä ja viihtyvyyttä
✔ Lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä
✔ Ehkäisee paikalleen jämähtämistä

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.