web maker

Motivaatio antaa energiaa ja saa tekemään

Hyvin motivoitunut ihminen tai ryhmä tekee valintoja, jotka auttavat kehittymään ja saavuttamaan tavoitteita. Motivaatio lisää myös viihtyvyyttä ja tehtävään sitoutuneisuutta.

Yksilömotivointi

Johtamiseen, valmentamiseen ja itsellee

Yksilömotivoinnin coachingissa keskitytään yksilön motivaation lähteisiin. Tätä valmennusta voidaan käyttää omien motiivien löytämiseen ja selkeyttämiseen tai jonkun muun motivoinnin apuna.

Tämä on niille, jotka haluavat
✔ Oppia motivoimaan
✔ Tunnistaa omia motiiveja
✔ Voittaa motivoimisen haasteita
✔ Saada uutta näkökulmaa motivoimiseen

Saatko ihmiset motivoitumaan muuten kuin palkitsemalla tai uhkaamalla?
Tunnistatko motivoitavien motiiveja?
Jos sinulta otetaan pois titteli tai asema, pystytkö motivoimaan yhtä hyvin?

Sinulla voi olla muitakin haasteita motivoinnin suhteen.Tämän coachingin lähtökohtana on auttaa sinua kehittymään paremmaksi motivoijaksi, jolloin saat heti toteutettua sitä käytännössä valmentajasi tuella.

Tiimimotivointi

Johtamiseen, innostamiseen, viihtyvyyteen

Tiimimotivoinnin coachingissa käsitellään asioita, jotka edistävät tiimin tai ryhmän motivaatiota. Tässä valmennuksessa pyritään siihen, että sinä tiimin vetäjänä pystyt motivoimaan tiimiäsi helpommin ja tehokkaammin.

Tämä on niille tiimin vetäjille, jotka haluavat
✔ Kehittyä paremmaksi ryhmän motivoijaksi
✔ Ymmärtää ryhmäkäyttäytymistä
✔ Lisää itseluottamusta tiimin vetämiseen
✔ Saada uutta näkökulmaa tiimin motivoimiseen

Onko tiimisi tai ryhmäsi passiivinen?
Onko tiimin yhteistyökyky hyvä?
Onko sinulla ongelmia tiimin kehittämisen suhteen?
Haluatko saada enemmän aikaan tiimisi kanssa?

Tässä valmennuksessa keskitymme sinun ja tiimisi käytännön haasteisiin, jolloin saat parhaamman mahdollisen hyödyn. Sinulla voi olla muitakin haasteita tiimin motivoinnin suhteen.Tämän coachingin lähtökohtana on auttaa sinua kehittymään paremmaksi motivoijaksi valmentajasi tuella.

Motivaatioilmasto

Kilpailutekijäksi yrityksille ja organisaatioille

Motivaatioilmasto on kulttuuria, jossa korostetaan tehtäväkeskeisyyttä, kehittymistä ja oppimista strategisten valintojen ja asiakashyödyn saavuttamiseksi. Se vähentää sisäistä kilpailua ja suuntaa kilpailun fokusta organisaatiota ympäröivään maailmaan. Motivaatiota syntyy henkilökohtaisen kehittymisen ja onnistumisien sekä yhteisöllisen luottamuksen, viihtyvyyden ja arvostuksen kautta.

Meneekö yrityksessänne tai organisaatiossanne kohtuuttomasti energiaa sisäiseen kilpailuun markkinoilla pärjäämisen sijaan?
Ovatko tehtävät jaettu ja rakennettu niin, että ne koetaan merkityksellisiksi?

Tämä on tarkoitettu yrityksen johdolle ja esimiehille, jotka haluavat muuttaa yrityskulttuuria kilpailukykyisemmäksi valmentavan johtajuuden ja uusien käytäntöjen avulla. Innostavaan ja viihtyisään motivaatioilmastoon pyrkiminen on strateginen asia, joten johdon pitää olla sitoutunut siihen. 

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.