how to make a website for free

Tiimityö

Aito tiimityö on tehokas ja miellyttävä tapa tehdä tavoitteellista työtä tai toimintaa. Se lisää luovuutta, viihtyvyyttä, toiminnan tehokkuutta sekä erilaisien ajatusten ja ratkaisumallien määrää, Hyvässä tiimityössä työ on jaettua ja sen kuormitus on hallilnnassa. Aito tiimityö saa arkisen työn sujumaan joustavammin ja se tutuu merkitykselliselle. Tiimityötä voidaan kehittää myös huipputiimiksi, jolloin tiimi on kuin vahvasti motivoitunut huippujoukkue. Se on tehokas, arvostettu ja merkittäviin tuloksiin kykenevä.

Tiimin johtaminen

Helpottaa, tehostaa ja kirkastaa tiimijohtamista kohti aitoa tiimityötä

Onko sinulla ollut haasteellista rakentaa tiimejä tai johtaa niitä?
Onko tiimeillä saavtettu haluttuja hyötyjä? Haluatko lisää hyötyjä?
Miten rakennat arvostetun tiimin?
Kaipaatko uusia näkökulmia tiimin johtamiseen

Tiimin johtaminen on valmentavaa johtamista. Se on haastavaa ja vielä haastavammaksi sen tekee, jos tiiminvetäjä on esimiesasemassa tiimiläisiin. Tiimin toimintaa saattaa vaikeuttaa myös tiimin ulkopuolella olevan esimiehen jatkuva puuttuminen tiimin toimintaan.

Miten sinun pitäisi johtaa tiimiä direktio-oikeuden nojalla tai tiimin jäsenenä?

Tiimijohtamisen coaching on hyvä mahdollisuus kehittää omia tiimijohtamisen taitoja sekä vastata oman tiimin ajankohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Tiimin ulkopuolinen kokenut Coach auttaa sinua analysoimaan tiimin rakennetta, tiimin toimintaa ja sen johtamista, minkä jälkeen on helpompi laatia johtamisen strategiaa. 

Sinulla voi olla monia muitakin haasteita tiimin johtamisen tai omien johtamistaitojen suhteen.Tämän coachingin lähtökohtana on auttaa sinua johtamaan tiimiä tai tiimityötä tehokkammin unohtamatta tiimityön viihtyvyyttä.

Tehokas tiimitoiminta

Tehostaa ja selkeyttää tiimitoimintaa sekä lisää yhteistyötä ja viihtyvyyttä

Tunnistatko tiimityössä tehottomuutta?
Pystyykö tiimi ratkomaan ongelmia ja haasteita?
Kuormittaako tiimin tehtävät aina samoja tiimin jäseniä?
Osaavatko tiiminjäsenet toimia yhdessä riittävän avoimesti ja tehokkaasti?

Tehokas ja palkitseva tiimitoiminta syntyy harvoin itsekseen. Sitä pitää rakentaa ja johtaa määrätietoisesti yhdessä tiimin kanssa. Aidossa tiimityössä ja urheilun huippujoukkuuen toiminnassa on paljon samaa. Tiimi voi kehittyä huipputiimiksi, mutta se edellyttää sen jäseniltä pitkäaikaista kokemusta ja sitoutumista tiimin tavoitteisiin ja tehtäviin. Huipputiimi on urheilun kaltainen huippujoukkue, jossa tiimin jäsenet toimivat vahvuuksiensa mukaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimin jäsenet arvostavat toistensa panostusta ja he ymmärtävät yhteisvastuun tiimin prosessien ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tiimi ja tiimin jäsenet kokevat yhdessä huippuhetkiä.

Tiimityön kehittyminen voi johtaa parhaimmillaan tuloksiin, joihin vain harva uskoo, mutta ilman määrätietoista tiimitoininnan kehittämistä se voi johtaa tehottomuuteen ja hallitsemattomaan kriisiin. 

Miten teet huipputiimin?

Tehokas tiimitoiminta -coaching keskittyy tiimin toiminnan ja sen jäsenten tiimitaitojen kehittämiseen sekä tiimin tehtävän ja tavoitteiden tarkasteluun. Tiimityö on yhteistyötä, jossa tarvitaan erityisiä taitojen lisäksi tiimityötä tukevaa asennetta ja siihen rohkaisevaa ilmapiiriä. Huipputiimissä on aina ihmisiä, joilla on hyvät tiimityötaidot ja siinä viihtyy. 

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.